نمایش 14 نتیحه

باقالا

35,000تومان
این محصول از محصولات فصلی میباشد

برگ مو

این محصول از محصولات فصلی میباشد.

سبزی آش شلغم

این محصول از محصولات دائم میباشد.

سبزی آشی در اصفهان

10,500تومان
ویژه انواع آش جعفری تره شنبلیله اسفناج

سبزی پلویی در اصفهان

10,500تومان
ویژه پلو شوید تره جعفری شنبلیله گشنیز

سبزی خورشتی در اصفهان

10,500تومان
ویژه قورمه سبزی جعفری تره شنبلیله گشنیز

سبزی سوپ در اصفهان

10,500تومان
گیشنیز شوید تره جعفری اسفناج

سبزی قلیه ماهی در اصفهان

13,000تومان
سبزی ویژه قلیه ماهی تک سبزی گشنیز شنبلیله

سبزی کلم پلو

این محصول از محصولات دائم میباشد.

سبزی کوکو در اصفهان

13,000تومان
سبزی کوکو تره جعفری شوید گشنیز

کرفس خورد شده

15,000تومان
این محصول از محصولات دائم میباشد.

لوبیا سبز خرد شده

30,000تومان
این محصول از محصولات دائم میباشد.

نخود فرنگی

این محصول از محصولات فصلی میباشد

نعنا جعفری

18,000تومان
این محصول از محصولات دائم میباشد.